ZGARNIJ PRZED SYLWESTREM BONUS 250 EUR …

Wyjedź z Caring Personnel na zlecenie przed świętami i otrzymaj BONUS 250 EUR jeszcze przed Sylwestrem

buying Christmas gifts girl snow outside the bag

Przedstawiamy propozycję dla nowych kandydatek i kandydatów do pracy w Caring Personnel na poprawę domowego budżetu po świątecznym szale zakupowym. Bonus 250 EUR wypłacony przed Sylwestrem 2016 otrzyma Opiekunka, która zgłosi się do nas i wyjedzie przed Świętami Bożego Narodzenia 2016 na co najmniej dwa miesiące.

Zasady uzyskania BONUSU 250 EUR dla nowych kandydatek i kandydatów?

  • Należy wyjechać do pracy jako Opiekunka Caring Personnel w terminie do 24 grudnia 2016 roku przyjmując naszą ofertę bez modyfikacji oferowanego wynagrodzenia dla danego zlecenia
  • Należy przepracować w ramach tego zlecenia nieprzerwanie przez okres dwóch pełnych miesięcy lub 62. dni
  • Jeżeli z przyczyn niezależnych od Opiekunki zlecenie będzie trwało krótszy niż wynagany okres okres, to do końca maja 2017 r. należy przepracować pozostały okres w ramach innego zlecenia, przy czym nie może być ono krótsze niż 30 dni i trwać nieprzerwanie przez co najmniej ten okres
  • W przypadku zarwania zlecenia będącego podstawą wypłaty BONUSU 250 EUR bez ważnej przyczyny zostanie on odliczony od wynagrodzenia przypadającego za czas przepracowany.

Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane pracą Opiekunek i Opiekunów do zgłaszania się lub rejestracji na naszej stronie internetowej.