Bonus wiosenny w CARING PERSONNEL

Czas epidemii koronawirusa jest okresem, w którym szczególnie narażeni na utratę zdrowia i życia są osoby starsze, do których zaliczają się nasi podopieczni. Osoby młodsze także nie są wolne od ryzyka dotkliwych skutków zakażenia koronawirusem. Biorąc to pod uwagę oraz fakt, że nadchodzą święta wielkanocne, które w tym roku, niestety, stanowić mogą nie tylko okazję do spotkania się z bliskimi, ale też okoliczność sprzyjającą rozprzestrzenianiu się epidemii, oferujemy Państwu zachętę do pracy w charakterze opiekunki/opiekuna osoby starszej na okres, który powinien pozwolić światu uporać się z pandemią. Co oferujemy?

Jeżeli jesteś opiekunką lub opiekunem osoby starszej wykonującą swoją pracę w Niemczech lub masz doświadczenie w opiece, masz przynajmniej podstawy znajomości języka niemieckiego oraz chcesz podjąć pracę w tym czasie na okres co najmniej 3 miesięcy, zgłaszasz się do pracy samodzielnie (nie z polecenia) a wcześniej nie pracowałaś w Caring Personnel, to proponujemy:

  1. Bonus wiosenny w kwocie netto 550 EUR za podjęcie zlecenia najpóźniej od dnia 9 kwietnia 2020 na okres 5 miesięcy przyjmując naszą ofertę bez istotnych indywidualnych zmian oferowanej stawki. Za przedłużenie zlecenia do 6 miesięcy przysługuje dodatkowy bonus 60 EUR netto. Przedłużenie zlecenia z 5 do 6 miesięcy skutkujące prawem do dodatkowego bonusu może być dokonane w dowolnym momencie, nie później niż na 3 tyg. przed zakończeniem pięciomiesięcznego okresu zlecenia;
  2. Bonus wiosenny w kwocie netto 430 EUR za podjęcie zlecenia najpóźniej od dnia 9 kwietnia 2020 na okres 3 miesięcy przyjmując naszą ofertę bez istotnych indywidualnych zmian oferowanej stawki;
  3. Bonus wiosenny w kwocie netto 280 EUR za podjęcie zlecenia najpóźniej od dnia 9 kwietnia 2020 na okres 2 miesięcy przyjmując naszą ofertę bez istotnych indywidualnych zmian oferowanej stawki. Za przedłużenie zlecenia do 3 miesięcy przysługuje dodatkowy bonus 50 EUR netto. Przedłużenie zlecenia z 2 do 3 miesięcy skutkujące prawem do dodatkowego bonusu może być dokonane w dowolnym momencie nie później niż na 3 tyg. przed zakończeniem dwumiesięcznego okresu zlecenia;
  4. W przypadku zgłoszenia niesamodzielnego (niesamodzielnie, czyli z „polecenia”) oraz przyjęcia zlecenia na okres co najmniej 2 miesięcy począwszy od 10.04.2020 przysługuje bonus w wys. 200 EUR netto.

W kwocie bonusu zawarty jest dodatek za pracę w okresie świąt wielkanocnych, za samodzielne zgłoszenie się do pracy oraz dodatek 60 EUR za każdy miesiąc zlecenia wykonywany w okresie od lipca do sierpnia wyłączający prawo do podwyższonej premii lojalnościowej za ten okres. Jeżeli rozpoczynasz współpracę z „polecenia”, to Twój bonus w wariantach 1-3 jest niższy o 75 EUR netto. Przypominamy także o premii lojalnościowej, do której prawo nabywa się po roku współpracy z Caring Personnel. Zachęcamy do zapoznania się z warunkami premii lojalnościowej. Premia lojalnościowa łączy się z innymi dodatkami, o ile nie zostanie ujęta w innych dodatkach, o czym wyraźnie informujemy.

Prosimy o rozsądne podejmowanie decyzji dotyczących okresu zlecenia, gdyż zmiana wys. bonusu w trakcie zlecenia w trybie innym niż opisany powyżej może być utrudniona lub niemożliwa. Ponadto skrócenie okresu zlecenia będzie skutkować obniżeniem kwoty bonusu do kwoty minimalnej (200 EUR netto) lub bonusu w odpowiednio niższej wysokości, jeżeli nastąpi z przyczyn niezależnych od opiekunki/opiekuna lub z przyczyn istotnych, takich jak choroba opiekunki/opiekuna. Bonus przysługuje jednorazowo i wyłącznie z tytułu zlecenia wykonanego bez istotnych zastrzeżeń, czyli bez zaistnienia podstawy do nałożenia kary za złamanie lub naruszenie warunków umowy.

Przerwy w świadczeniu usługi opieki spowodowane przez czynniki lub zdarzenia niezależne od opiekunki/opiekuna nie wpływają na prawo do uzyskania „Bonusu wiosennego w Caring Personnel”, jednak w takim przypadku warunkiem jej uzyskania jest kontynuowanie współpracy poprzez podjęcie kolejnego zlecenia nie później niż w ciągu następnych 7 dni od dnia przerwania wykonywania zlecenia.

Wypłata „Bonusu wiosennego w Caring Personnel” następować będzie wraz z wynagrodzeniem za pracę na podstawie zlecenia z uwzględnieniem terminów i zasad uzyskania poszczególnych składników tej premii. Przykładowo, jeżeli wynagrodzenie za pracę w kwietniu 2020 będzie wypłacane w kwietniu 2020, to część premii należna za dni świąteczne w kwietniu zostanie wypłacona wraz z wynagrodzeniem za ten miesiąc.

Caring Personnel zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian do niniejszych zasad, w tym także do wcześniejszego zakończenia akcji, po wcześniejszym poinformowaniu opiekunek/opiekunów poprzez zamieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej bez konieczności podawania uzasadnienia. Zmiana lub wcześniejsze zakończenie akcji nie spowodują utraty przez opiekunki/opiekunów praw nabytych przed zmianą zasad lub wcześniejszym zakończeniem akcji.

Zwracamy uwagę, że nasze opiekunki i opiekunowie objęci są ochroną ubezpieczeniową w szerokim zakresie, włączając w to likwidację tych skutków zakażenia koronawirusem, które nie są finansowane przez Państwo pobytu.

Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane pracą Opiekunek i Opiekunów do zgłaszania się lub rejestracji na naszej stronie internetowej.

Zgłoszenie do akcji promocyjnej

Wypełnij wymagane pola, aby przesłać swoje zgłoszenie.

Zapraszamy do kontaktu

Zostaw wiadomość, oddzwonimy do Ciebie

Odzwiedź nas w centrach rekrutacyjnych

Caring Personnel - centra rekrutacyjne
Caring Personnel - centra rekrutacyjne
Caring Personnel - centra rekrutacyjne
Caring Personnel - centra rekrutacyjne
Caring Personnel - centra rekrutacyjne
Caring Personnel - centra rekrutacyjne
Centrum rekrutacyjne w Toruniu:

ul. Dominikańska 9
87-100 Toruń
(Nowy Arsenał, okolice Starego Miasta)

e-mail: rekrutacja@caringpersonnel.pl
tel: +48 530 843 127

Centrum rekrutacyjne w Sosnowcu:

ul. 3 Maja 7
41-200 Sosnowiec

e-mail: rekrutacja@caringpersonnel.pl
tel: +48 514 403 705

Centrum rekrutacyjne w Skarżysku-Kamiennej:

Legionów 122d pok. 104
26-110 Skarżysko-Kamienna

e-mail: rekrutacja@caringpersonnel.pl
Prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny:
tel: +48 501 710 100

Mobilny punkt rekrutacyjny w Rzeszowie:

Rekrutacja mobilna

e-mail: rekrutacja@caringpersonnel.pl
Prosimy o kontakt telefoniczny:

Zadzwoń lub wyślij sms
Biuro w Warszawie:

Biuro Obsługi Klienta

Wyślij wiadomość email

Formularz kontaktowy

Pola oznaczone * są wymagane