Im dłużej pracujesz, tym więcej zyskujesz! W tym roku każda Opiekunka i każdy Opiekun może zarobić dodatkowo do 390 EURO NETTO!

Im dłużej pracujesz, tym więcej zyskujesz! W tym roku każda Opiekunka i każdy Opiekun może zarobić dodatkowo do 390 EURO NETTO! Jak?

Poniżej przedstawiamy zasady uzyskania kwoty dodatkowej, dalej dodatku, latem 2021 roku za świadczenie usług na rzecz Caring Personnel (Organizatora) przez Opiekunki i Opiekunów. Wypłata dodatku następować będzie wraz z wynagrodzeniem po przepracowaniu ustalonego okresu zlecenia stanowiącego jej podstawę z uwzględnieniem terminów oraz zasad uzyskania dodatku. Przez miesiące pracy w okresie wakacyjnym należy rozumieć pracę w miesiącach: lipiec, sierpień.

Dla zleceń przyjętych od 08.06.2021 z wyjazdem do 16.06.2021, przy czym zlecenie zostało przyjęte ze stawką proponowaną przez Organizatora, przysługuje dodatkowo:

  • 110 EUR netto za każdy pełny miesiąc pracy w okresie wakacyjnym w przypadku zleceń krótszych niż 2 miesiące;
  • 280 EUR netto w przypadku zlecenia krótszego niż 3 miesiące obejmującego 2 pełne miesiące pracy w okresie wakacyjnym;
  • 450 EUR netto w przypadku zlecenia trwającego minimum 3 miesiące obejmującego 2 pełne miesiące pracy w okresie wakacyjnym.

Dla zleceń przyjętych od 08.06.2021 z wyjazdem od 17.06.2021, przy czym zlecenie zostało przyjęte ze stawką proponowaną przez Organizatora, przysługuje dodatkowo:

  • 100 EUR netto za każdy pełny miesiąc pracy w okresie wakacyjnym w przypadku zleceń krótszych niż 2 miesiące;
  • 230 EUR netto w przypadku zlecenia krótszego niż 3 miesiące obejmującego 2 pełne miesiące pracy w okresie wakacyjnym;
  • 390 EUR netto w przypadku zlecenia trwającego minimum 3 miesiące obejmującego 2 pełne miesiące pracy w okresie wakacyjnym.

Zlecenie musi zostać przyjęte na proponowanych przez Organizatora warunkach, bez istotnej modyfikacji stawki, a wykonana praca musi uzyskać pozytywną ocenę klienta. W przypadku niejasności, przy rozstrzyganiu, czy i w jakiej wysokości kwota dodatkowa przysługuje, przyjmuje się, że ustalenia indywidualne przeważają nad regulaminem. Prosimy o  Przypominamy też, że wynagrodzenie oraz dodatkowe świadczenia przysługują w przypadku wykonywania pracy z zachowaniem należytej staranności. Jeżeli przyjęte przez Opiekunkę lub Opiekuna wynagrodzenie stanowiące podstawę ubezpieczenia społecznego jest niższe w ujęciu miesięcznym niż obowiązujące wynagrodzenie minimalne wskazane powyżej kwoty mogą ulec zmianie z uwagi na konieczność dostosowania do obowiązujących przepisów.

Caring Personnel zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian do niniejszego regulaminu, po wcześniejszym poinformowaniu poprzez zamieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej bez konieczności podawania uzasadnienia. Zmiany nie spowodują utraty praw nabytych przed zmianą regulaminu.

Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane pracą Opiekunek i Opiekunów do zgłaszania się lub rejestracji na naszej stronie internetowej.

Zgłoszenie do akcji promocyjnej

Wypełnij wymagane pola, aby przesłać swoje zgłoszenie.

Zapraszamy do kontaktu

Zostaw wiadomość, oddzwonimy do Ciebie

Odzwiedź nas w centrach rekrutacyjnych

Caring Personnel - centra rekrutacyjne
Caring Personnel - centra rekrutacyjne
Caring Personnel - centra rekrutacyjne
Caring Personnel - centra rekrutacyjne
Caring Personnel - centra rekrutacyjne
Caring Personnel - centra rekrutacyjne
Centrum rekrutacyjne w Toruniu:

ul. Dominikańska 9
87-100 Toruń
(Nowy Arsenał, okolice Starego Miasta)

e-mail: rekrutacja@caringpersonnel.pl
tel: +48 530 843 127

Centrum rekrutacyjne w Sosnowcu:

ul. 3 Maja 7
41-200 Sosnowiec

e-mail: rekrutacja@caringpersonnel.pl
tel: +48 514 403 705

Centrum rekrutacyjne w Skarżysku-Kamiennej:

Legionów 122d pok. 104
26-110 Skarżysko-Kamienna

e-mail: rekrutacja@caringpersonnel.pl
Prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny:
tel: +48 501 710 100

Mobilny punkt rekrutacyjny w Rzeszowie:

Rekrutacja mobilna

e-mail: rekrutacja@caringpersonnel.pl
Prosimy o kontakt telefoniczny:

Zadzwoń lub wyślij sms
Biuro w Warszawie:

Biuro Obsługi Klienta

Wyślij wiadomość email

Formularz kontaktowy

Pola oznaczone * są wymagane