Premia świąteczno-noworoczna 2019/2020 w Caring Personnel

Poniżej przedstawiamy zasady przyznawania i wypłaty premii świąteczno-noworocznej 2019/2020 za świadczenie usług na rzecz Caring Personnel (Organizatora) przez Opiekunki i Opiekunów, zwanych dalej Uczestnikami akcji „Premia świąteczno-noworoczna 2019/2020”.

Premia świąteczno-noworoczna 2019/2020 dotyczy wszystkich osób współpracujących z Caring Personnel w charakterze Opiekunek i Opiekunów z wyłączeniem osób, które przyjęły zlecenie z zastrzeżeniem, że warunki ich zlecenia wykluczają przyznanie premii na podstawie niniejszych zasad. Do takich osób należą Opiekunki i Opiekunowie, którzy ustalili z Caring Personnel indywidualne warunki wynagradzania w okresie obejmującym okres świąteczno-noworoczny 2019/2020.

Przez dni świąteczne rozumie się 25.12.2019, 26.12.2019, 01.01.2020 oraz 06.01.2020.

Za pracę w każdym z dni świątecznych przysługuje dodatek w wysokości 60,00 EUR brutto, przy czym za pracę 06.01.2020 dodatek przysługuje wyłącznie wtedy, gdy Uczestnik rozpoczął zlecenie nie później niż 22.12.2019. Łącznie Uczestnikom niniejszej akcji przysługuje następujący dodatek:

  1. Dla Uczestników współpracujących z Caring Personnel przed ogłoszeniem niniejszej akcji:
  • za pracę w nieprzerwanym okresie co najmniej 3. miesięcy obejmującym w całości okres od 22.12.2019 do 21.01.2020 przysługuje dodatek w wysokości 390,00 EUR brutto, czyli 510,00 EUR brutto z uwzględnieniem premii lojalnościowej, z zastrzeżeniem, że warunki premii lojalnościowej muszą zostać spełnione;
  • za pracę w nieprzerwanym okresie co najmniej 2. miesięcy obejmującym w całości okres od 22.12.2019 do 21.01.2020 przysługuje dodatek w wysokości 330,00 EUR brutto i 450,00 EUR brutto z uwzględnieniem premii lojalnościowej, z zastrzeżeniem, że warunki premii lojalnościowej muszą zostać spełnione;
  • za pracę w nieprzerwanym okresie co najmniej 1. miesiąca, czyli od 22.12.2019 do 21.01.2020 przysługuje dodatek w wysokości 270,00 EUR brutto i 390,00 EUR brutto z uwzględnieniem premii lojalnościowej, z zastrzeżeniem, że warunki premii lojalnościowej muszą zostać spełnione.
  1. Dla Uczestników, którzy rozpoczną współpracę z Caring Personnel na podstawie niniejszej akcji:
  • za pracę w nieprzerwanym okresie co najmniej 3. miesięcy obejmującym w całości okres od 22.12.2019 do 21.01.2020 przysługuje dodatek w wysokości 480,00 EUR brutto, co po uzyskaniu danej osoby prawa do premii lojalnościowej daje 510,00 EUR brutto z uwzględnieniem tejże premii należnej za ten trzymiesięczny okres;
  • za pracę w nieprzerwanym okresie co najmniej 2. miesięcy obejmującym w całości okres od 22.12.2019 do 21.01.2020 przysługuje dodatek w wysokości 410,00 EUR brutto, co po uzyskaniu danej osoby prawa do premii lojalnościowej daje 430,00 EUR brutto z uwzględnieniem tejże premii należnej za ten dwumiesięczny okres;
  • za pracę w nieprzerwanym okresie co najmniej 1. miesiąca, czyli od 22.12.2019 do 21.01.2020 przysługuje dodatek w wysokości 350,00 EUR brutto.

Przerwy w świadczeniu usługi opieki spowodowane przez czynniki lub zdarzenia niezależne od Uczestnika nie wpływają na prawo do uzyskania „Premii świąteczno-noworocznej 2019/2020”, jednak w takim przypadku warunkiem jej uzyskania jest kontynuowanie współpracy poprzez podjęcie kolejnego zlecenia nie później niż w ciągu następnych 7 dni od dnia przerwania wykonywania zlecenia.

Wypłata „Premii świąteczno-noworocznej 2019/2020” następować będzie wraz z wynagrodzeniem za pracę na podstawie zlecenia z uwzględnieniem terminów i zasad uzyskania poszczególnych składników tej premii. Przykładowo, jeżeli wynagrodzenie za pracę w grudniu 2019 będzie wypłacane w grudniu 2019, to część premii należna za dni świąteczne w grudniu zostanie wypłacona wraz z wynagrodzeniem za ten miesiąc.

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian do niniejszych zasad, w tym także do wcześniejszego zakończenia akcji, po wcześniejszym poinformowaniu Uczestników poprzez zamieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej bez konieczności podawania uzasadnienia. Zmiana lub wcześniejsze zakończenie akcji nie spowodują utraty przez Uczestników praw nabytych przed zmianą zasad lub wcześniejszym zakończeniem akcji.

Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane pracą Opiekunek i Opiekunów do zgłaszania się lub rejestracji na naszej stronie internetowej.

Zgłoszenie do akcji promocyjnej

Wypełnij wymagane pola, aby przesłać swoje zgłoszenie.

Zapraszamy do kontaktu

Zostaw wiadomość, oddzwonimy do Ciebie

Odzwiedź nas w centrach rekrutacyjnych

Caring Personnel - centra rekrutacyjne
Caring Personnel - centra rekrutacyjne
Caring Personnel - centra rekrutacyjne
Caring Personnel - centra rekrutacyjne
Caring Personnel - centra rekrutacyjne
Caring Personnel - centra rekrutacyjne
Centrum rekrutacyjne w Toruniu:

ul. Dominikańska 9
87-100 Toruń
(Nowy Arsenał, okolice Starego Miasta)

e-mail: rekrutacja@caringpersonnel.pl
tel: +48 530 843 127

Centrum rekrutacyjne w Sosnowcu:

ul. 3 Maja 7
41-200 Sosnowiec

e-mail: rekrutacja@caringpersonnel.pl
tel: +48 514 403 705

Centrum rekrutacyjne w Skarżysku-Kamiennej:

Legionów 122d pok. 104
26-110 Skarżysko-Kamienna

e-mail: rekrutacja@caringpersonnel.pl
Prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny:
tel: +48 501 710 100

Mobilny punkt rekrutacyjny w Rzeszowie:

Rekrutacja mobilna

e-mail: rekrutacja@caringpersonnel.pl
Prosimy o kontakt telefoniczny:

Zadzwoń lub wyślij sms
Biuro w Warszawie:

Biuro Obsługi Klienta

Wyślij wiadomość email

Formularz kontaktowy

Pola oznaczone * są wymagane