Regulamin dodatkowych świadczeń w okresie świąt Bożego Narodzenia 2020 i Nowego Roku 2020/2021

Z uwagi na wciąż trwającą pandemię Covid-19 okres świąteczny, w którym zwyczajem jest spotykanie się w większym gronie osób stanowi szczególne zagrożenie transmisji wirusa SARS-CoV-2, a zważywszy że szczególnie narażeni na utratę zdrowia i życia w związku z tym zakażeniem są osoby starsze, do których zaliczają się nasi podopieczni przygotowaliśmy specjalną ofertę, której podstawowym celem minimalizacja ryzyka zakażenia. Nie mniej istotną intencją przygotowania naszej propozycji jest zmniejszenie liczby okazji zakażenia się zatrudnionych przez nas Opiekunek i Opiekunów, czyli przede wszystkim zmniejszenie częstotliwości podróżowania, dlatego najkorzystniejsze warunki finansowe jesteśmy skłonni zaoferować osobom przyjmującym najdłuższe okresy zleceń. Co oferujemy?

Jeżeli zlecenie obejmuje w całości okres od 24.12.2020 do 06.01.2021 i zostało przyjęte na co najmniej 3. miesiące, to miesięczne świadczenie netto rozpoczynając od 1. grudnia 2020 i przez okres nie dłuższy niż 4. miesiące zostanie zwiększone o 133,00 EUR (obowiązują ograniczenia wynikające z obowiązujących przepisów), czyli dla okresu trzymiesięcznego będzie to kwota 399,00 EUR. Dodatkowo premia lojalnościowa za pracę w całym okresie 24.12.2020-06.01.2021 zostanie zwiększona z 10 EUR brutto/mies. do 50 EUR brutto/mies. za miesiące grudzień 2020 i styczeń 2021.

Jeżeli zlecenie obejmuje w całości okres od 24.12.2020 do 06.01.2021 i zostało przyjęte na co najmniej 2. miesiące, to miesięczne świadczenie netto rozpoczynając od 1. grudnia 2020 zostanie zwiększone o 130,00 EUR (obowiązują ograniczenia wynikające z obowiązujących przepisów), czyli łącznie dla dwóch miesięcy będzie to kwota 260,00 EUR. Dodatkowo premia lojalnościowa za pracę w całym okresie 24.12.2020-06.01.2021 zostanie zwiększona z 10 EUR brutto/mies. do 50 EUR brutto/mies. za miesiące grudzień 2020 i styczeń 2021.

Jeżeli zlecenie obejmuje w całości okres od 24.12.2020 do 06.01.2021 i zostało przyjęte na co najmniej 1. miesiąc, to miesięczne świadczenie netto rozpoczynając od 1. grudnia 2020 zwiększone o 150,00 EUR (obowiązują ograniczenia wynikające z obowiązujących przepisów). Dodatkowo premia lojalnościowa za pracę w całym okresie 24.12.2020-06.01.2021 zostanie zwiększona z 10 EUR brutto/mies. do 50 EUR brutto/mies. za miesiące grudzień 2020 i styczeń 2021.

Jeżeli zlecenie obejmuje niepełny okres od 24.12.2020 do 06.01.2021, to pracę/pobyt na zleceniu w każdym z dni świątecznych, czyli 25.12.2020, 26.12.2020, 01.01.2021. 06.01.2021 wypłacany jest dodatek netto 50,00 EUR (65,63 EUR brutto), przy czym dodatek przysługuje wyłącznie jeżeli rozpoczęcie i zakończenie zlecenia nastąpi w dniach nie wskazanych powyżej jako dni świąteczne.

Ponadto dla zleceń obejmujących co najmniej dwie standardowe zmiany personelu, czyli zleceń przyjętych na okres co najmniej 4. Miesięcy licząc od 1. grudnia 2020, Opiekunka/Opiekun przy spełnieniu innych warunków (szczegółowe informacje przekazywane są przez Rekruterów/Koordynatorów) otrzyma dodatek w wys. 165,93 EUR brutto (125,00 EUR netto).

Prosimy o rozsądne podejmowanie decyzji dotyczących okresu zlecenia, gdyż zmiana tego okresu z inicjatywy Opiekunki/Opiekuna skutkować może utratą świadczeń dodatkowych, w szczególności utracie podlegać będzie premia lojalnościowa za okres wykonywania skróconego zlecenia. Przypominamy też, że wynagrodzenie oraz dodatkowe świadczenia przysługują w przypadku wykonywania pracy z zachowaniem staranności.

Wypłata dodatkowych świadczeń następować będzie wraz z wynagrodzeniem za pracę na podstawie zlecenia z uwzględnieniem terminów i zasad uzyskania poszczególnych składników tej premii.

Caring Personnel zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian do niniejszego regulaminu, po wcześniejszym poinformowaniu poprzez zamieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej bez konieczności podawania uzasadnienia. Zmiany nie spowodują utraty praw nabytych przed zmianą regulaminu.

Zwracamy uwagę, że zatrudnione przez nas Opiekunki i Opiekunowie objęte/objęci są ochroną ubezpieczeniową w szerokim zakresie, włączając w to leczenie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 (koronawirus) i likwidację skutków tego zakażenia.

Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane pracą Opiekunek i Opiekunów do zgłaszania się lub rejestracji na naszej stronie internetowej.

Zgłoszenie do akcji promocyjnej

Wypełnij wymagane pola, aby przesłać swoje zgłoszenie.

Zapraszamy do kontaktu

Zostaw wiadomość, oddzwonimy do Ciebie

Odzwiedź nas w centrach rekrutacyjnych

Caring Personnel - centra rekrutacyjne
Centrum rekrutacyjne w Toruniu:

ul. Dominikańska 9
87-100 Toruń
(Nowy Arsenał, okolice Starego Miasta)

e-mail: rekrutacja@caringpersonnel.pl
tel: +48 530 843 127

Centrum rekrutacyjne w Sosnowcu:

ul. 3 Maja 7
41-200 Sosnowiec

e-mail: rekrutacja@caringpersonnel.pl
tel: +48 514 403 705

Centrum rekrutacyjne w Skarżysku-Kamiennej:

Legionów 122d pok. 104
26-110 Skarżysko-Kamienn

e-mail: rekrutacja@caringpersonnel.pl
Prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny:
tel: +48 501 710 100

Mobilny punkt rekrutacyjny w Rzeszowie:

Rekrutacja mobilna

e-mail: rekrutacja@caringpersonnel.pl
Prosimy o kontakt telefoniczny:

Zadzwoń lub wyślij sms
Biuro w Warszawie:

Biuro Obsługi Klienta

Wyślij wiadomość email

Formularz kontaktowy

Pola oznaczone * sa wymagane