BONUS 300 EUR!!! PRACA W BOŻE NARODZENIE 2017 I NOWY ROK…

Gorąco zapraszamy Opiekunki oraz Opiekunów do pracy w Caring Personnel w okresie świątecznym! Prezent w postaci bonusu w wysokości 300 EUR netto otrzyma Opiekunka, która zgłosi się do nas i wyjedzie przed Świętami Bożego Narodzenia roku 2017 na co najmniej 3 miesiące. Zasady uzyskania BONUSU w wys. 300 EUR dla nowych kandydatek i kandydatów:

  • Należy wyjechać do pracy jako Opiekunka Caring Personnel w terminie do 23 grudnia 2017 roku przyjmując naszą ofertę bez modyfikacji oferowanego wynagrodzenia dla danego zlecenia
  • Należy przepracować w ramach tego zlecenia nieprzerwanie przez okres trzech pełnych miesięcy lub 92 dni
  • Jeżeli z przyczyn niezależnych od Opiekunki zlecenie będzie trwało krótszy niż wymagany okres, to do końca maja 2018 r. należy przepracować pozostały okres w ramach innego zlecenia, przy czym nie może być ono krótsze niż 61 dni i trwać nieprzerwanie przez co najmniej ten okres
  • W przypadku zerwania zlecenia będącego podstawą wypłaty BONUSU 300 EUR bez ważnej przyczyny, zostanie on odliczony od wynagrodzenia przypadającego za czas przepracowany

Opiekunki i Opiekunów, którzy nie będą w stanie uzyskać bonusu 300 EUR zachęcamy do podjęcia pracy obejmującej okres od 23 grudnia 2017 do 1 stycznia 2018 i otrzymania bonusu od 150 do 200 EUR.

Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane pracą Opiekunek i Opiekunów do zgłaszania się lub rejestracji na naszej stronie internetowej.