BONUS ŚWIĄTECZNY 300 EUR

Bonus w wys. 300 EUR otrzyma Opiekunka, która wyjedzie do pracy w Niemczech w listopadzie lub grudniu 2018 roku i spełni poniższe warunki

Zasady uzyskania BONUSU dla Opiekunek i Opiekunów:

  • Bonus w wys. 300 EUR otrzyma Opiekunka, która wyjedzie do pracy z Caring Personnel w okresie od 2 listopada 2018, przyjmując naszą ofertę bez modyfikacji oferowanego przez Spółkę wynagrodzenia dla danego zlecenia i przepracuje nieprzerwanie na tym zleceniu 3 pełne miesiące (92 dni w przypadku rozpoczęcia pracy w listopadzie, 90 dni w przypadku rozpoczęcia pracy w grudniu), a wykonywanie przez nią pracy będzie odpowiadało standardom pracy obowiązującym w Spółce.
  • W przypadku przepracowania na tak rozpoczętym zleceniu okresu 2 pełnych miesięcy, który zakończy się nie wcześniej niż 10 stycznia 2019, Opiekunka otrzyma bonus w wysokości 200 EUR, a prawo do uzyskania dodatkowej kwoty 100 EUR nabędzie, jeżeli wyjedzie na kolejne zlecenie przyjęte na okres nie krótszy niż 6 tygodni i do 30 kwietnia 2019 przepracuje pozostały jej do wypełnienia warunku trzech miesięcy pracy okres. Obowiązują standardy wykonywania pracy.
  • Każdej Opiekunce, która nie będzie w stanie wypełnić powyższych warunków za pracę w okresie od 24 grudnia 2018 do 1 stycznia 2019 otrzyma dodatek w wysokości 4 stawek dziennych należnych z tytułu pracy i przebywania na danym zleceniu.

Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane pracą Opiekunek i Opiekunów do zgłaszania się lub rejestracji na naszej stronie internetowej.