BONUS WIELKANOCNY!!!

Wyjedź do pracy z Caring Personnel i złap bonus Wielkanocny!

Zasady uzyskania BONUSU dla Opiekunek i Opiekunów:

  • Bonus w wys. 250 EUR netto otrzyma każda Opiekunka, która wyjedzie do pracy z Caring Personnel najpóźniej 15 marca 2019, przyjmując naszą ofertę bez modyfikacji oferowanego przez Spółkę wynagrodzenia dla danego zlecenia i przepracuje nieprzerwanie na tym zleceniu 3 pełne miesiące (92 dni), a wykonywanie przez nią pracy będzie odpowiadało standardom pracy obowiązującym w  Spółce.
  • Bonus w wys. 200 EUR netto otrzyma Opiekunka, która wyjedzie do pracy z Caring Personnel najpóźniej 30 marca 2019, przyjmując naszą ofertę bez modyfikacji oferowanego przez Spółkę wynagrodzenia dla danego zlecenia i przepracuje nieprzerwanie na tym zleceniu pełnych 10 tygodni, a wykonywanie przez nią pracy będzie odpowiadało standardom pracy obowiązującym w Spółce.
  • Każdej Opiekunce, która nie będzie w stanie wypełnić powyższych warunków, za pracę w okresie obejmującym Święta Wielkanocne 2019 (najpóźniej od 17 kwietnia 2019) i trwającą przez co najmniej pełnych 6 tygodni gwarantujemy bonus w wys. 150 EUR netto. Warunkiem otrzymania bonusu jest przyjęcie oferty bez modyfikacji oferowanego przez Spółkę wynagrodzenia dla danego zlecenia i wykonywanie pracy zgodnej ze standardami obowiązującymi w Spółce.
  • Akcja promocyjna dotyczy wyjazdów od dnia 01.03.2019.

Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane pracą Opiekunek i Opiekunów do zgłaszania się lub rejestracji na naszej stronie internetowej.