Czym jest formularz A1 i czy jest wystawiany w związku z pracą w Caring Personnel?

Formularz A1 stanowi zaświadczenie wystawiane w Polsce przez ZUS, które mówi o tym, że ustawodawstwo danego kraju ma zastosowanie do osoby Posiadacza (Pracownika, Zleceniobiorcy) w kwestii zabezpieczenia społecznego. Posiadanie formularza A1 przez ZUS można interpretować jako potwierdzenie legalności zatrudnienia osoby wykonującej pracę na terenie kraju innego niż kraj siedziby pracodawcy (Zleceniodawcy).

Pracując dla Caring Personnel otrzymujesz potwierdzony przez ZUS formularz A1. W tym celu musisz dopełnić odpowiednich formalności, czyli przed pierwszym wyjazdem do pracy zagranicą powinnaś być ubezpieczona w polskim systemie ubezpieczeń przez okres co najmniej 30 dni oraz przedstawić nam odpowiednie dokumenty i oświadczenia.