Czym jest formularz A1 i czy jest wystawiany w związku z pracą w Caring Personnel?

Formularz A1 stanowi zaświadczenie wystawiane w Polsce przez ZUS, które mówi o tym, że ustawodawstwo danego kraju ma zastosowanie do osoby Posiadacza (Pracownika, Zleceniobiorcy) w kwestii zabezpieczenia społecznego. Posiadanie formularza A1 przez ZUS można interpretować jako potwierdzenie legalności zatrudnienia osoby wykonującej pracę na terenie kraju innego niż kraj siedziby pracodawcy (Zleceniodawcy).

Pracując dla Caring Personnel otrzymujesz potwierdzony przez ZUS formularz A1. W tym celu musisz dopełnić odpowiednich formalności, czyli przed pierwszym wyjazdem do pracy zagranicą powinnaś być ubezpieczona w polskim systemie ubezpieczeń przez okres co najmniej 30 dni oraz przedstawić nam odpowiednie dokumenty i oświadczenia.

Czy praca w Caring Personnel jest legalna?

Tak. Dokładamy wszelkich starań, aby spełnić prawne wymagania dotyczące legalności zatrudnienia i wykonywania pracy. Dotyczy to zarówno niemieckich, jak i polskich przepisów prawa. Podejście takie ma dobre i złe strony. Do pozytywów należy prawne bezpieczeństwo współpracy z nami, zagwarantowane ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, wreszcie prawidłowe rozliczenia podatkowe. Ujemną stroną legalności zatrudnienia jest konieczność odprowadzania składek i podatków od uzyskanego przez pracujące u nas osoby dochodu, co sprawia, że wynagrodzenie koszt pracy znacząco przewyższa wynagrodzenie netto, jednak z uwagi na fakt, że gotowi jesteśmy rozważyć rożne formy współpracy, o ile są one zgodne z obowiązującym prawem, negatywna strona współpracy może być częściowo złagodzona poprzez wybór właściwy w danych okolicznościach.