Etapy rekrutacji

Decydując się na kontakt z nami rozpoczynasz proces rekrutacji i jego etapy, na końcu którego będziesz członkiem zespołu zaangażowanego w dążeniu do udzielenia wsparcia osobom potrzebującym. Oferty pracy, które od tego momentu będziesz od nas otrzymywać stanowią swoistą nagrodę za trud, wytrwałość i cierpliwość, wymagane abyśmy mogli się poznać i uzyskać niezbędne informacje na temat kandydatów do pracy reprezentujących Caring Personnel.

Proces i etapy rekrutacji

W dużym uproszczeniu nasze etapy rekrutacji wyglądają następująco:

  1. zgłoszenie do pracy;
  2. pierwsza rozmowa, w której nasz rekruter pozyskuje kluczowe informacje na temat Twojej osoby w związku z naszą ofertą zatrudnienia;
  3. test językowy, który stanowi element zaszeregowania do określonego koszyka ofert w przyszłości;
  4. szczegółowy wywiad, podczas którego proszona/ny jesteś o przedstawienie wyczerpujących informacji na temat wykształcenia, posiadanych kwalifikacji, doświadczenia zawodowego, preferencji związanych z wykonywaniem obowiązków na stanowisku, na które aplikujesz;
  5. udokumentowanie informacji przekazanych podczas wywiadu szczegółowego, o ile odpowiednia dokumentacja nie wpłynęła do nas na jednym z wcześniejszych etapów.

Współpraca

W tym momencie w zasadzie następuje koniec procesu rekrutacji do naszego zespołu. To jest jednak tylko część prawdy. Mianowicie nasza współpraca jest pieczołowicie monitorowana i dokumentowana. Jej pierwsze miesiące są swoistym testem na to, czy podjęliśmy właściwą decyzję. Z każdy kolejnym miesiącem będziemy bardziej świadomi i pewni Twojej osoby, co wpłynie w istotny sposób na naszą chęć dalszej współpracy, i co ważniejsze rodzaj i poziom ofert, które będą Ci składane. Od samego początku zachęcamy do tego, aby nasi współpracownicy wspierali nas w staraniach o jak najlepszą reputację naszej firmy, która jest pochodną Twojego zaangażowania, podejścia do pracy i sposobu wykonywania obowiązków. Pozytywna opinia o firmie przekłada się cenę naszych usług, za czym idzie wysokość wynagrodzenia, które jesteśmy w stanie zaproponować.