Premia letnia w Caring Personnel

Zasady przyznania premii letniej:

Za przyjęcie zlecenia do 5. czerwca 2019 z wyjazdem od 19. czerwca do 10. lipca 2019, na okres nie krótszy niż 12 tygodni –  premia wynosi 350,00 EUR.

Za przyjęcie zlecenia do 19. czerwca 2019 z wyjazdem od 20. czerwca do 10. lipca 2019, na okres nie krótszy niż 12 tygodni –  premia wynosi 250,00 EUR.

Zlecenie może być przerwane z przyczyn niezależnych od opiekunki pod warunkiem, że w ciągu jednego miesiąca wyjedzie ona na kolejne zlecenie trwające nie krócej niż 6 tygodni i do 31.10.2019 przepracuje wymagany dwunastotygodniowy okres.

Zlecenie musi zostać przyjęte na proponowanych przez Spółkę warunkach, bez istotnej modyfikacji stawki, a wykonana praca musi uzyskać pozytywną ocenę klienta. Premia letnia wypłacana jest po przepracowaniu zlecenia stanowiącego jej podstawę.

Osobom, które nie spełnią powyższych warunków za pracę w charakterze opiekunki w Niemczech w okresie od 1. lipca 2019 do 22. września 2019 zostanie naliczona premia lojalnościowa w kwocie 60,00 EUR zamiast 10,00 EUR za każdy pełny miesiąc pracy.

Łącząc premię letnią 350,00 EUR z premią za ciągłość współpracy (premię lojalnościową przypadającą za pracę w tym okresie) w okresie od czerwca 2019 do października 2019 można łącznie uzyskać dodatkową korzyść w kwocie 400,00 EUR, przy czym prawo do premii lojalnościowej przysługuje zgodnie z zasadami opisanymi pod poniższym linkiem:

Zasady przyznania premii lojalnościowej.

Zgłoszenie do akcji promocyjnej

Wypełnij wymagane pola, aby przesłać swoje zgłoszenie.