Podejmij pracę latem…

Podejmij pracę latem w Caring Personnel lub przedłuż z nami współpracę w okresie letnim! Sprawdź, co latem proponujemy naszym Opiekunkom.

Opiekunki i Opiekunowie Caring Personnel mogą liczyć na kolejną okazję do uzyskania dodatkowego dochodu. Tym razem proponujemy możliwość zarobku do 200 Euro więcej za pracę jako Opiekunka osób starszych w Niemczech.

Jak uzyskać premię letnią?

  • Należy wyjechać do pracy jako Opiekunka Caring Personnel w terminie do końca lipca 2016 roku przyjmując naszą ofertę bez modyfikacji oferowanego wynagrodzenia dla danego zlecenia
  • Należy przepracować w ramach tego zlecenia nieprzerwanie przez okres 90 dni
  • Jeżeli z przyczyn niezależnych od Opiekunki zlecenie będzie trwało krótszy niż 90 dni okres, to do końca października 2016 r. należy przepracować pozostały okres w ramach innego zlecenia, przy czym nie może być ono krótsze niż 30 dni i trwać nieprzerwanie przez co najmniej ten okres
  • Opiekunki, które mimo deklaracji pracy w okresie pozwalającym osiągnąć premię 200 Euro nie będą mogły przepracować pełnych 90 dni, przepracują jednak przynajmniej 60 dni, w których co najmniej 30 dni pracy będzie wykonane w okresie lipiec – sierpień, uzyskują prawo do 100 Euro premii. Pozostałe 100 Euro będą mogły uzyskać podejmując pracę na minimalny okres 30 dni kończący się najpóźniej 31 października 2016 r.

Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane pracą Opiekunek i Opiekunów do zgłaszania się lub rejestracji na naszej stronie internetowej.