Rozpocznij pracę w Caring Personnel i otrzymaj 300 EUR na start!

Jak uzyskać 300 EUR na start?

Bonus w wys. 300 EUR brutto stanowiący dodatkowy element wypłaty ponad stawkę podstawową przysługuje każdej Opiekunce i każdemu Opiekunowi, która/ry samodzielnie zgłosiła/sił się do nas i po raz pierwszy rozpocznie pracę w Caring Personnel oraz wyjedzie na zlecenie w Niemczech w terminie do 30 sierpnia 2019 r.

Zlecenie musi zostać przyjęte na proponowanych przez Spółkę warunkach, bez istotnej modyfikacji stawki, a wykonana praca musi uzyskać pozytywną ocenę klienta.

Należy przepracować w ramach tego zlecenia nieprzerwanie przez co najmniej 62 dni. Bonus wypłacany jest po przepracowaniu zlecenia stanowiącego jej podstawę.

Jeżeli dane zlecenie zostanie skrócone z przyczyn nie leżących po stronie Opiekunki/Opiekuna, to prawo do wypłaty 300 EUR na start będzie przysługiwać jeżeli w ciągu 2 tygodni od daty zakończenia tego zlecenia Opiekunka/Opiekun wyjedzie na kolejne zlecenie trwające nie krócej niż 6 tygodni, przyjęte na warunkach określonych powyżej i łącznie na tych zleceniach przepracuje co najmniej 62 dni.

W okresie wykonywania zlecenia na niniejszych warunkach Opiekunce/Opiekunowi nie przysługuje premia lojalnościowa, z tym jednak, że okres wykonywania tego zlecenia wlicza się do czasu zatrudnienia stanowiącego podstawę tej premii.

Wszystkie osoby zainteresowane pracą Opiekunek i Opiekunów zachęcamy do zgłaszania się lub rejestracji na naszej stronie internetowej.

Zgłoszenie do akcji promocyjnej

Wypełnij wymagane pola, aby przesłać swoje zgłoszenie.